در حال بارگذاری...

ماموریت و چشم انداز

images

بیانیه چشم انداز شرکت خبرگان اندیش آفاق

شرکت خبرگان اندیش آفاق (ThinkXpert) مصمم است تا با برخورداری از منابع انسانی فرهیخته و اثربخش، ساختار منعطف
و فناوری کارآمد تا پایان سال 1408 یکی از بیست شرکت برتر ارائه دهنده خدمات مهندسی مشاور، خدمات مدیریت طرح و اجرا کننده ابَر پروژه های EPCF در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی در سطح کشور تبدیل شود.
همچنین مصمم است با ایجاد همکاری های استراتژیک با شرکتهای بین المللی در زمینه اجرای پروژه‌های بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی و دستیابی به دانش فنی مهندسی به عنوان ارزش بنیادی در رقابت پذیری، به عنوان یک شرکت پروژه محور الگو و کارآفرین در کشور مطرح شود.

حبیب اله معصومیان
مدیر عامل
24 اردیبهشت 1398