در حال بارگذاری...

ماموریت و چشم انداز

images

بیانیه چشم انداز شرکت خبرگان اندیش آفاق

تا 10 سال آینده، شرکت خبرگان اندیش آفاق یکی از 10 شرکت برتر ارائه دهنده خدمات مدیریت طرح و اجرا کننده ابر پروژه های EPCF نفت و گاز و پتروشیمی و نیرو در ایران خواهد بود

حبیب اله معصومیان
مدیر عامل
24 اردیبهشت 1396