در حال بارگذاری...

پروژه

پروژه های پتروشیمی بوشهر

      مجتمع پتروشيمي بوشهر واقع در عسلويه  به مساحت مجموعا 70 هکتار مشتمل بر واحدهاي شيرين سازي گاز ترش، بازيافت اتان، متانول، الفين، پلي اتيلن، اتيلن گلايکول، اسيد استيک و وينيل استات منومر مي باشد. خوراک مورد نياز مجتمع پتروشمي بوشهر به مقدار 324ميليون فوت مکعب (9.2 میلیون مترمکعب) در روز گاز ترش غني از اتان خروجي برج­هاي اتان­زدايي فازهاي 6، 7 و 8  تامين ميگردد، که پس از شيرين سازي و بازيابي اتان ، 852 هزار تن در سال اتان مورد نياز واحد الفين تامين گرديده و مابقي اتان مورد نياز (به ميزان 468 هزار تن در سال) از فاز 13 پارس جنوبي تامين ميگردد.

       فاز 1:

   فاز 1 پتروشیمی بوشهر شامل واحدهای متانول، بازیافت اتان، شیرین سازی و سرویس های جانبی مربوطه میباشد . سایت 2 پتروشیمی بوشهر به مساحت 20 هکتار ، شامل واحدهاي فرایندی متانول، بازيافت اتان بهمراه سرویسهای جانبی میباشد. همچنین واحد شيرين سازي و سرویسهای جانبی آن در سایت 3 واقع شده که دربين فازهای  یک و 6،7،8 پارس جنوبی در زميني به مساحت 10هكتار قرارگرفته است.


 • متانول:

  کازاله

  مهندسی پایه

  PIDEC

  مشاور مهندسی تفضیلی و خدمات خرید

  فروردین1394

  تاریخ موثر شدن فاینانس

  1،650،000

  (ظرفیت واحد ( تن در سال 

  مهر 1398

  پایان راه اندازی

     

 • استحصال اتان:

  IPIP

  مهندسی پایه

  EIED

  مشاور مهندسی تفضیلی و خدمات خرید

  فروردین1394

  تاریخ موثر شدن فاینانس

  850

  (ظرفیت واحد ( هزار تن در سال 

  بهمن 1397

  پایان راه اندازی

     

 • شیرین سازی:
  TKT

   مهندسی پایه

  EIED

  مشاور مهندسی تفضیلی و خدمات خرید

  فروردین1394

  تاریخ موثر شدن فاینانس

  299

  ظرفیت واحد (ميليون فوت مکعب در روز گاز شیرین  )

  بهمن 1397

  پایان راه اندازی

 

 

   

         فاز 2:

فاز 2 پتروشیمی بوشهر شامل واحدهای الفين، پلي اتيلن و اتيلن گلايكول بهمراه سرویس های جانبی سایت 1 که موقعیت آن در روبروی پتروشیمی کاویان و در قسمت جنوبی سایت 2 پتروشیمی بوشهر به مساحت 40 هکتار واقع شده.