در حال بارگذاری...

پروژه

پروژه الفین ویستا انرژی ارغوان

  • خدمات اخذ مجوز خوراک برای کارهای مقدماتی (فاز-1) واحد الفین و واحدهای پایین دستی
  • کارفرما: شرکت ویستا انرژی ارغوان
  • مجری: کنسرسیوم شرکت های بدیع پاک شیمی و خبرگان اندیش آفاق
  • محل اجرا : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی/ پارسیان
  • زمان شروع : اسفند  1397
  • ظرفیت کل: یک میلیون تن در سال
  • مدت زمان اجراي كل طرح : 8 ماه
  • پیشرفت فیزیکی تا تاریخ مهر 1398 : 67.1%
  • هدف از اجرای طرح : خدمات کارشناسی و تخصصی برای فعالیت های مقدماتی و اجرایی فاز 1 جهت اخذ مجوز خوراک واحدهای الفین و واحدهای پایین دستی شامل واحد پلی اتیلن سنگین و ... به همراه کلیه واحدهای تامین کننده سرویس های جانبی (تامین آب، برق، بخار و هوای صنعتی) و آفسایت مربوطه. شامل اخذ مجوز خوراک برای راه اندازی و بهره برداری و شناسایی و مذاکره با شرکت های دارنده دانش فنی و اخذ لیسانس معتبر