در حال بارگذاری...

پروژه

مخازن متمرکز صادراتی عسلویه

   نام پروژه : مخازن متمرکز صادراتی عسلویه

  هدف از اجرای طرح : ذخیره سازی محصولات پتروشیمی جهت صادرات

    مجری: شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)

  محل اجرا : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(سایت دوم)

    مساحت :49 هکتار

    مالکیت : 100% بخش خصوصی

    زمان شروع : سال 1394

    پیش بینی زمان بهره برداری : سال 1399

    ظرفیت کل : 320 هزار متر مکعب

    تأمین کننده سرویس های جانبی : پتروشیمی دماوند

   طراحی و مهندسی : شرکت خبرگان اندیش آفاق

  پیشرفت واقعی:

Subproject Actual Progress (%)
قرارداد اصلی فاز 1 91.27%
الحاقیه 1 (EW95) 99%
الحاقیه 2 (EW96 55.54%
الحاقیه 3 10.60%