در حال بارگذاری...

پروژه

متانول پتروشیمی فاتح کیمیا

           نام پروژه :  فازعملیات زودهنگام(EW) پروژه متانول پتروشیمی فاتح کیمیا

              مجریشرکت پتروشیمی فاتح کیمیا

        محل اجراشهرستان دیر - استان بوشهر

             مالکيتبخش خصوصی ۱۰۰ درصد

             ليسانسشرکت کازاله سوئیس

             مهندسی اصولیپیدک

             پیمانکار عملیات خاکی و تسطیح اولیه: شرکت میلر استاک

             تولیدات: متانول

             مدیریت طرح (MC): شرکت خبرگان اندیش آفاق

        پیشرفت فیزیکی کار های مقدماتی (عملیات خاکی و تسطیح اولیه)تا تاریخ آذر 1398:  57.18%

             کاربرد محصولات : تولید ماده بالا برنده عدد اکتان بنزین(MTBE)، اسید استیک و همچنین به عنوان حلال در صنایع پایین دستی، رزین ها ، چسب ها، فرمالدئید،ضد یخ،انواع    پلاستیک ها ، تولید DME، تولید پروپیلن(MTP) و الفین ها (MTO)

             تولیدات اصلی (هزار تن در سال) :

نام محصول

ظرفیت اسمی

متانول

1650