در حال بارگذاری...

پروژه

متانول پتروشیمی فاتح کیمیا

طرح فاز اول GTPP فاتح کیمیا

 • مجریشرکت پتروشیمی فاتح کیمیا

 • محل اجراشهرستان دیر - استان بوشهر

 • مالکيتبخش خصوصی ۱۰۰ درصد

 • ليسانسشرکت کازاله سوئیس

 • مهندسی اصولیپیدک

 • پیمانکار عملیات خاکی و تسطیح اولیه: شرکت میلر استاک

 • تولیدات: متانول

 • مدیریت طرح (MC): شرکت خبرگان اندیش آفاق

 • پیشرفت فیزیکی عملیات خاکی و تسطیح اولیه تا تاریخ آبان 1398:  55.33%

 • کاربرد محصولات تولید ماده بالا برنده عدد اکتان بنزین(MTBE)، اسید استیک و همچنین به عنوان حلال در صنایع پایین دستی، رزین ها ، چسب ها، فرمالدئید،ضد یخ،انواع پلاستیک ها ، تولید DME، تولید پروپیلن(MTP) و الفین ها (MTO)

 • تولیدات اصلی (هزار تن در سال) :

نام محصول

ظرفیت اسمی

متانول

1650

 

 

 

 • نمودار تولید :

https://www.nipc.ir/usersfiles/84413772946876559326566665.jpg