در حال بارگذاری...

پروژه

خط لوله استحصال اتان

مجری : شرکت سرمایه گذاری ساتا

محل اجرا : فاز 12 پارس جنوبی

تاریخ شروع : 1392

تاریخ پایان : 1393

هدف از اجرای طرح :

در این واحد گاز غنی از اتان از فاز 12 پارس جنوبی دریافت و طی فرایند تقطیر کرایوژنیک ترکیبات اتان، پروپان، بوتان و سنگین تر از بوتان، از خوراک استحصال شده و گاز باقیمانده  جهت تزریق به خط گاز سراسری ، به فاز 12 بازگردانده می‎شود.

  پیمانکار مهندسی و خدملت مهندسی تدارکات : شرکت نارگان

  مدیریت طرح :(MC) شرکت خبرگان اندیش آفاق